Szmugiel przez gruzy zburzonego budynku byłej...

  • TAK
  • Szmugiel przez gruzy zburzonego budynku byłej poczty polskiej przy Leszno 5 - z tyłu łączył się ze stroną aryjską, przylegając do terenu b.ministerstwa skarbu przy Rymarskiej

  • 1940
  • 1942
  • w getcie
  • gospodarcze
  • adres, szmugiel, ulica
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [213]