Szmerling i Lejkin

 • TAK
 • Szmerling i Lejkin

 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • policja żydowska, wysiedlenie
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [236,237]
 • Powiązani ludzie:

  • Szmerling Nieznane

   przed wojną prowadził fabrykę sztucznych kwiatów. Podobwodowy SP, komendant Umschlagplatzu w czasie I akcji. Dzięki...

  • Lejkin Nieznane

   Maleńkiego wzrostu, adwokat, którego nieoczekiwanie wyniesiono na stanowisko komendanta SP po aresztowaniu Szeryński...