Stefan i Łucja Słonimscy ukrywali w mieszkaniu...

  • NIE
  • Stefan i Łucja Słonimscy ukrywali w mieszkaniu w Świdrze przez jakiś czas liczną rodzinę Niewiażskich Jochela Dawida, Salomona, Szymona, Eugenię Braudo (z d. Niewiażska), Jakuba Braudo, Cecylię Asz (z d. Niewiażska), Michała Asza, Marię Zawadzką (z d. Niewiażska) i Adama Zawadzkiego. Do czasu, gdzy ich zadenucjowano i zjawili się szantażyści (dokładna data nie jest znana).

  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą, znajomi