Spór między rykszarzem a bogatą klientką

  • TAK
  • Spór między rykszarzem a bogatą klientką

  • koniec maja 42
  • koniec maja 42
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • bogaci, komunikacja, życie codzienne
  • 358