Śmieci z getta wywozi firma Hayman, natomiast...

  • TAK
  • Śmieci z getta wywozi firma Hayman, natomiast z szopów śmieci mogły być wywożone tylko przez aryjczyków - zajmuje się tym Zakład Oczyszczania Miasta. Pracownicy ZOM apelowali do szefów, by wycofał z pracy w getcie kryte samochody jako niepraktyczne, naprawdę chodziło o możliwość szmuglu w otwartych samochodach. Do wywozu śmieci z getta byli wybrani ludzie pewni, członkowie komórki konspiracyjnej prowadzonej przez Witolda Bednarczyka. Komórka konspiracyjna ZOM otrzymywała zadania od Tadeusza, krewnego Witolda, który pracował w Sądach.

  • w getcie
  • gospodarcze
  • konspiracja, Polacy, szmugiel, szopy
  • Niewiadomski, Teodor, relacja 301-6400

  • Powiązani ludzie: