Selekcje szopów. Bryskier, mimo że jako inżyni...

  • TAK
  • Selekcje szopów. Bryskier, mimo że jako inżynier miał stanowisko kierownik fabryki materiałów wybuchowych i miał pod sobą 700 robotników - został wyeliminowany. Tylko natychmiastowa interwencja dyrektora powróciła go do szeregu zaakceptowanych.

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • inżynierowie, selekcja, szopy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [231,]