Samopomoc. Gmina - niezdolna do zorganizowania...

 • TAK
 • Samopomoc. Gmina - niezdolna do zorganizowania pomocy. Wszyscy zwrócili się do Samopomocy, oddzielili się od polskiej Komisji Samopomocy - oznakowanie - zielony krzyż na białej opasce ŻTOS - potem ŻSS potem ŻOS, potem JHK. Ta sama organizacja - różne nazwy (na rozkaz Niemców.) Kierowany kolejno przez: na początku sekcje: kuchnie i aprowizacja oraz mieszkania, później - sekcja uchodźców, ubrań, finansowa, zdrowia, społeczna, kontroli, młodych, religii, sztuki i teatru (komisja spektaklowa), prasy, ORT, CENTOS, TOZ (trzy instytucje autonomiczne, ale w kooperacji) aż do wojny z USA Joint pomagał - zatrzymywani przez Niemców - pod zarzutem nielegalnego handlu dewizami

 • społeczne
 • CENTOS, Judenrat, opieka, TOZ, ŻSS
 • 60
 • Powiązani ludzie:

  • Wejchert M

   na spotkaniu działaczy kieruje ŻTOS

  • Szereszewski Stanisław

   inżynier, czł Gminykieruje samopomocąkieruje Pomocą Zimową

  • Wyszywiański Szymon

   doktorz Łodzi, kieruje samopomocą

  • Wielikowski Gustaw

   adwokat, dr, czł Gminy, osłona socjalna ostatni, który kieruje samopomocą (JHK) na czele działu kontroli

  • Guzik Dawid

   Dyrektor Jointu w Warszawie. b. popularny w getcie, uczciwy. Pożyczano mu pieniądze bez żadnych pokwitowań - dzięki...

  • Neusztadt L

   Działacz Jointu; ranny; jeden z dyrektorów JOINTU; paszport "amrykański" - na Pawiaku, z żoną; w Yikor

  • Czerski Pinkas

   na spotkaniu działaczy, jeden z dyrktorów Jointu; przed wojną dyrektor TzGK (?); na czele komisji rozdawania macy Pe...

  • Bornsztejn I

   na spotkaniu działaczy, sekretarz Jointu przed wojną