Rozpoczął się handel mieszkaniami, pobierano d...

  • TAK
  • Rozpoczął się handel mieszkaniami, pobierano dowolnie ustalone sumy od kilkuset do kilku tysięcy zł, kto chciał mieszkać wygodniej zmuszony był do okupu

  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • ceny, mieszkaniowe
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [226]