Ringelblum i Bloch, którzy stanęli na czele se...

 • TAK
 • Ringelblum i Bloch, którzy stanęli na czele sektora społecznego przy Ż.S.S, chcieli założyć we wszystkich domach getta Domowe Komitety, które byłyby organami socjalnej samopomocy i społecznego oporu. W tym celu podzielili oni getto na 6 rejonów, w każdym rejonie stworzyli komitet rejonowy, którego zadaniem było stworzenie maksymalnej liczby Komitetów Domowych i kierowanie nimi. Każdy Komitet Domowy powinien był zorganizować Komisje Społeczne: pomocy indywidualnej dla najbardziej potrzebujących, pomocy dla dzieci( we współdziałaniu z Centosem), kobiecą, młodzieżową, imprezową itd. Plan ten, w dużej mierze, udał się. Już do końca 1940r. powstało 2 000 Komitetów Domowych z tysiącami dobrowolnych działaczy. W późniejszym okresie, by skonsolidować i wzmocnić te komitety, ich ilość uległa zmniejszeniu. W styczniu 1942 w getcie działało 1 100 Komitetów Domowych z całą armią wolontariuszy.

 • 1940
 • styczeń 1942
 • przed gettem, w getcie
 • społeczne
 • komitety domowe, opieka, ŻSS
 • 88
 • Powiązani ludzie:

  • Ringelblum Emanuel

   Został sekretarzem generalnym komisji Koordynacyjnej,która składała się z przedstawicieli wszystkich żydowskich orga...

  • Bloch Eleizer Lipa

   Przed wojną był we władzach K.K.L- centrala w Polsce(?). Był jednym z przewódców radykalno -syjonistycznego ugrupowa...