Radcy i urzędnicy Gminy, którzy poprzednio mie...

  • TAK
  • Radcy i urzędnicy Gminy, którzy poprzednio mieszkali na Chłodnej, przenieśli się na Muranowską 40 - 44

  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • adres, Judenrat, ulica, urzędnicy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [225]