Rada Żydowska zorganizowała 17 wydziałów, któr...

  • TAK
  • Rada Żydowska zorganizowała 17 wydziałów, które miały jedną metodę załatwiania. Metoda ta była ogólnym utrapieniem i utarła się opinia, że władze niemieckie, chcąc dokuczyć Żydom, wpadły na szatański pomysł dając im własny samorząd

  • przed gettem
  • administracyjne
  • atmosfera, Judenrat
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,34