Rada Żydowska na rozkaz komisarza na dzielnicę...

 • TAK
 • Rada Żydowska na rozkaz komisarza na dzielnicę żydowską dokonała dla p. komisarza remontu i luksusowego umeblowania pałacyku przy ul. Wrońskiego. Ponieważ komisarzowi urodziło się dziecko, Rada zapłaciła za zamówioną przez niego w Wiedniu wyprawkę niemowlęcą. Koszt wyprawki i urządzenia pokoiku dziecięcego - 70 tys. zł.

 • przed majem 1942 roku.
 • w getcie
 • administracyjne, działania Niemców
 • ceny, Judenrat, Niemcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s.46] -
 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   Komisarz żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. 10-02-42r. wizytował areszt na Gęsiej. Spóźnił się na egzekucję więźnió...

  • Czerniakow Adam

   Prezes Gminy żydowskiej. Przed I wojną zorganizował Wydział Drobnego Handlu w Związku Kupców (warszawskich). W czasi...