Przejście bojowców kanałami 10 maja 43

 • TAK
 • Przejście bojowców kanałami 10 maja 43

 • 1943-05-08
 • 1943-05-10
 • powstanie w getcie
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, strona aryjska, wyjście z getta
 • 97,98,220
 • Powiązani ludzie:

  • Ratajzer Kazik

   W czasie powstania walczył na terenie szczotkarzy w grupie Hanocha Gutmana. 20 kwietnia odbezpieczył minę gdy Niemcy...

  • Cukierman Icchak,Antek

   Członek Droru, jeden z przywódców konspiracji w getcie warszawskim,redaktor prasy podziemnej i tajnego nauczania, wp...

  • Frydrych Zygmunt

   pochodził z rodziny chasydzkiej, ukończył szkołę CISzO, aktywista Bundu. Uczestnik kampanii wrześniowej, więziony w...

  • Szejngut Tuwia

   ukończył żydowską szkołę zawodową przy ul Grzybowskiej, był członkiem Haszomer Hacair. Na początku wojny przebywał w...

  • Maselman Rysiek

   członek grupy bojowej PPRu, łącznik ŻOBu. Współorganizował wyjście powstańców kanałami 10 maja. Eskortował grupę boj...

  • Sledziewski Wacław

   kanalizator, opłacany wskazywał drogę w kanałach którymi szedł Kazik Ratajzer szukąjc bojowców10 maja

  • Wojciechowski Czesław

   kanalizator - opłacony wskazywał drogę10 maja w kanałach grupie kazika Ratajzera szukajacej bojowców

  • Szuster Szlomo,Szlamek

   Członek Dror Freiheit. W styczniu 41 przesiedlony z rodziną do getta warszawskiego, pracował na farmie chaluców na C...

  • Gaik Tadeusz

   uczestnik akcji bojowych GL. Współorganizował wyjście bojowców kanałami z getta 29 kwietnia i 10 maja, następnie wsp...

  • Grynszpan-Frymer Pnina

   urodziła się jako ostatnie późne dziecko - miała siedmioro rodzeństwa. Ojciec miał wóz i konie, woził towary. Pnina...

  • Altman Tosia

   Instruktorka Haszomer Hacair, od 38 r w centralnym dowództwie. W 1939-40 werbowała do organizacji w miastach Gen.Gub...

  • Węgrower Jehuda,Juda

   przed wojną uczeń Tarbutu, seminarium nauczycielskiego przy Gęsiej. W 42r. po aryjskiej stronie prowadził archiwum H...

  Powiązane miejsca: