Przechrzczeni nie mają problemów z dostaniem p...

 • TAK
 • Przechrzczeni nie mają problemów z dostaniem pracy w getcie- najlepszym tego dowodem jest ich duża ilość na najwyższych stanowiskach w getcie. Rada uzyskuje pozwolenie od Niemców, by osoby wyznania katolickiego mogły pracować w sobotę a świętować w niedzielę.

 • w getcie
 • administracyjne
 • chrześcijanie, Judenrat, Niemcy
 • Adler, Stanisław, <<In the Warsaw Ghetto 1940-1943 An Account of a Witness>> , <<The Memoirs of Stanisąaw Adler>>

 • [str.171]
 • Powiązani ludzie:

  • Ettinger Mieczysław

   Jeszcze przed wojną wyróżnia się w sprawach dyscyplinarnach- uważany jest za najlepszego specjalistę w Polsce. Przec...

  • Szeryński Józef

   Tak naprawdę Szenkman.Był szefam wydziału organizacyjnego w kwaterze Policji Polskiej. Później stał się zastępcą sze...

  • Hirszfeld Ludwik

   Profesor, przewodniczący Komisji Zdrowia, przechrzta.Uczestniczy razem z Adlerem w grupie dyskusyjnej.

  • Landau Jerzy

   Dawny kapitan Armii Austriackiej, ulubieniec Ledermana, lecz nielubiany przez Szeryńskiego. Dyrektor Centr Zdrowotny...

  • Czarnecki Nieznane

   Jeden z dyrektorów Komisji Paliw, przechrzczony.

  • Gomuliński Nieznane

   Dyrektor Biura Zaopatrzenia, przechrzczony.

  • Ganz Nieznane

   Major, komisarz w walce przeciw epidemii, przechrzczony.

  • Kon Nieznane

   Szef Departamentu Zdrowia, przechrzta.

  • Tylbor Stanisław

   Adwokat, doradca w Ministerstwie Sprawiedliwości, zastępca szefa sekretariatu generalnego.Przyjaciel Adlera, schwyta...

  • Szenwic Wilhelm

   Dyrektor departamentu szpitala na Czystem.

  • Stein Jerzy

   Dyrektor szpitala na Czystem.