Protokół posiedzenia podkomisji stolarskiej

  • TAK
  • Protokół posiedzenia podkomisji stolarskiej

  • 1940-12-24
  • 1940-12-24
  • w getcie
  • administracyjne
  • Judenrat
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 246