Pracownicy Landaua zostali skoszarowani na Gęs...

 • TAK
 • Pracownicy Landaua zostali skoszarowani na Gęsiej- Pnina i jej brat Zysiek mieszkali na Gęsiej 30

 • sierpień 42
 • przed 6 września 42
 • wysiedlenie
 • administracyjne, gospodarcze
 • mieszkaniowe, szopy, ulica
 • 86
 • Powiązani ludzie:

  • Grynszpan-Frymer Pnina

   urodziła się jako ostatnie późne dziecko - miała siedmioro rodzeństwa. Ojciec miał wóz i konie, woził towary. Pnina...

  • Papier Zygmunt, Zysiek

   przed wojną członek drużyny Makabi. W getcie warszawskim pracował w szopie Landaua. Późną jesienią 42 został przyjęt...

  Powiązane miejsca:

  • Gęsia 30

   mieszkali Pnina Grynszpan i Zygmunt Papier krótko podczas I akcji