Powstańcy zawiezieni do lasku w Łomiankach - b...

  • NIE
  • Powstańcy zawiezieni do lasku w Łomiankach - byliśmy tam może 10 dni. Potem pojechaliśmy do lasów wyszkowskich do partyzantki.

  • 1943-05-10
  • ok.20 maja 43
  • powstanie w getcie
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska, poza Warszawą
  • 99