Powstało mnóstwo lokali kawiarnianych i restau...

  • TAK
  • Powstało mnóstwo lokali kawiarnianych i restauracyjnych, frontowych i w podziemiach. Urządzano nocne zabawy i wystawne przyjęcia. Zakładano kluby karciane, w których już od rana rozpoczynał się hazard

  • sierpień 42
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • bogaci, życie codzienne
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,95