Powołanie SP. Protekcja wystarczyła, by osobni...

  • TAK
  • Powołanie SP. Protekcja wystarczyła, by osobnik nie nadający się do służby i nie mający cenzusu, został oficerem, natomiast były oficer został tylko grupowym. Że między zwykłymi porządkowymi szeregowcami byli oficerowie, adwokaci, inżynierowie a między oficerami SP osobnicy bez elementarnego wykształcenia a do tego na usługach Gestapo - o tym wiedziano powszechnie. Od kandydatów wymagano pisemnego oświadczenia, że będą pracowali honorowo. Początkowo póki każdy był pod wrażeniem władzy i możliwości poruszania się godzono się na to. Szybko jednak ci "honorowi" pracownicy zdeprawowali się

  • jesień 1940
  • w getcie
  • administracyjne
  • inteligencja, kolaboracja, negativa, policja żydowska
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [33,34]