Potajemne gazetki podawane dotychczas z rąk do...

 • TAK
 • Potajemne gazetki podawane dotychczas z rąk do rąk stały się gazetkami ściennymi, przybijanymi lub nalepianymi po zewnętrznej stronie bram oraz na ścianach podwórzowych, w miejscach najbardziej uczęszczanych. Zazwyczaj rozklejano trzy gazetki różnych organizacji. Wszystkim wprawdzie przyświecał jeden cel, a jednak rzucane hasła dezorientowały masy, które nie wiedziały, kogo poprzeć. Gdy któryś z werkschutzów zerwał ze ściany gazetkę, otrzymywał następnego dnia imienne upomnienie na piśmie przez posłańca, na ręce którego musiał złożyć pisemne zapewnienie, że więcej tak nie postąpi, w przeciwnym razie grozi mu wyrok organizacji podziemnej

 • po akcji styczniowej 43
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • atmosfera, konspiracja, prasa, szopy
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,275
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...