Pojechaliśmy do lasów wyszkowskich do partyzan...

 • NIE
 • Pojechaliśmy do lasów wyszkowskich do partyzantki. Pnina była w partyzantce do lipca 44

 • ok. 20 maja 43
 • lipiec 44
 • konspiracja
 • konspiracja polska, poza Warszawą
 • 99
 • Powiązani ludzie:

  • Grynszpan-Frymer Pnina

   urodziła się jako ostatnie późne dziecko - miała siedmioro rodzeństwa. Ojciec miał wóz i konie, woził towary. Pnina...

  • Frymer Chaim

   pochodził z religijnej rodziny. W powstaniu w grupie bojowej Akiba w getcie centralnym, brał udział w walce i bunkie...

  • Szniper Dov

   członek grupy bojowej Haszomer Hacair w powstaniu. Wyszedł kanałami 10 maja 43. Był w partyzantce w lasach wyszkowsk...

  Powiązane miejsca: