Pogrzeby. Karawany konne lub ryksze załatwiały...

  • TAK
  • Pogrzeby. Karawany konne lub ryksze załatwiały transporty nieboszczyków hurtem -zabierali jednorazowo po kilka ciał. Nie wykluczało to pogrzebów indywidualnych, drogo opłacanych, a gdy niemiecka propaganda potrzebowała udowodnić światu, że umarli korzystają ze wszelkich rytuałów, wówczas na rozkaz urządzano wielkie ceremonie pogrzebowe z chórem i modłami kantorów, z wielkim orszakiem, na czele którego kroczyły władze Rady. Konie i żałobnicy przybrani w liberię. Cały kondukt był filmowany w celach propagandowych

  • sierpień 42
  • w getcie
  • działania Niemców, społeczne
  • cmentarz
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [104]