Pogrzeb Menachema Kipnisa. Jesień 1941r. Jeszc...

 • TAK
 • Pogrzeb Menachema Kipnisa. Jesień 1941r. Jeszcze można było organizować pogrzeby i towarzyszyć konduktowi na cmentarz. Zebrali się wtedy na pogrzebie wszyscy pozostali w W-wie kantorzy i chazani z ,oficjalnie nie działających wtedy, domów modlitwy, którzy utworzyli spontanicznie nad grobem Kipnisa chór. Dyrygował Dawid Ajzensztat, dyrygent chóru synagogi na Tłomackie 5. Na pogrzebie był obecny również Abraham Gancwajch, szef żydowskich szantażystów i donosicieli znanych pod nazwą "Trzynastka". Zjawił się ze swoimi fotografami i kazał się fotografować na tle grup, w których znajdowali się ludzie z kręgów literackich. Kipnis został pochowany na cmentarzu na Gęsiej.

 • początek jesieni 1941
 • początek jesieni 1941
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • cmentarz, działacze, inteligencja, kolaboracja, muzycy, religia
 • s.164-165
 • Powiązani ludzie:

  • Kipnis Menahem

   Kiedyś był chazanem a potem stał się współpracownikiem żydowskiej prasy i najuliubieńszym felietonistą czasopisma ,,...

  • Ajzensztat Dawid

   Dyrygent chóru z synagogi na Tłomackie 5.

  • Gancwajch Abraham

   W getcie znany był jako okupacyjny karierowicz, szef gangu żydowskich szantażystów i donosicieli zwanych "Trzyn...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno

   W tym domu mieszkał w getcie Menachem Kipnis i stąd wyprowadzono go na cmentarz na Gęsią.