Podobnie jak Żydzi, prorokują goje - tyle, że...

 • TAK
 • Podobnie jak Żydzi, prorokują goje - tyle, że żydowskie przepowiednie są zakorzenione w religii. Goje tworzą proroctwa polityczne, rodzaj umysłowej gimnastyki. Tragedia Francji sprawiła, że wrócono do przepowiedni słynnego XVI-wiecznego lekarza Nostradamusa, już za życia uważanego za proroka, szanowanego przez współczesnych i późniejszych władców. Autor przytacza jedno z nich.

 • 1940-06-29
 • przed gettem
 • społeczne
 • atmosfera, Polacy
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 148
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...