Po wejściu Niemców na Lidę, Leon Feiner ucieka...

 • NIE
 • Po wejściu Niemców na Lidę, Leon Feiner ucieka z tamtejszego więzienia, wraca na piechotę do Warszawy. Nawiązuje kontakt z adwokatem Stopnickim, znajomym z PPS-u. Stopnicki umieszcza go u Aleksandra Zelwerowicza. Feiner zaczyna działalność pod nazwiskiem Mikołaja Berezowskiego, co prawdopodobnie było aluzją do więzienia w Berezie Kartuskiej, gdzie był uwięziony przed wojną.

 • 1941-00-00
 • Czerwiec lub lipiec
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
 • Relacja Miriam Caspari w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • 471-473
 • Str. 28

 • Powiązani ludzie:

  • Zelwerowicz Aleksander

   Ceniony aktor teatralny i filmowy, reżyser, współtwórca polskiego szkolnictwa teatralnego. W 1932 jeden z organizato...

  • Stopnicki Józef

   Od wczesnej młodości działa w organizacjach lewicowych, od 1917 w PPS-ie. Adwokat, w latach 1928—1939 działał w Zrze...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  Powiązane miejsca:

  • Szczygla 9

   Mieszkanie Aleksandra Zelwerowicza i jego córki Leny