Po utracie pracy w księgarni Arcta Artymowicz...

 • NIE
 • Po utracie pracy w księgarni Arcta Artymowicz (Gelber), dzięi pomocy Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, zamieszkał na Nowym Zjeździe. Sprawę ukrywania Żydów traktowano tu zarobkowo, musiał więc płacić dość drogo, a ponieważ nie miał własnych funduszy, otrzymywał zapomogę od Bundu. Pieniądze zanosił mu Krzysztof Dunin-Wąsowicz, gdyż on nie wychodził z mieszkania. Po pewnym czasie Artymowicz uznał, że w tym mieszkaniu nie może nadal przebywać,gdyż nagromadziło się tam zbyt wiele rodzin żydowskich.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Janiny Dunin-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 201-202
 • Powiązani ludzie:

  • Gelber Moryc

   Żyd ukrywający się w lokalu redakcji „Prawdy”, który pragnie być użyteczny, siedzi zatem na podłodze i składa strona...

  • Dunin-Wąsowicz Krzysztof

   Związany z grupą "Płomienie" i SOB. Miał kontakty z Bundem, pomógł Artymowiczowi w ukrywaniu się w Warszaw...

  Powiązane miejsca:

  • Nowy Zjazd

   W mieszkaniu na Nowym Zjeździe mieszkał Artymowicz. Sprawę ukrywania Żydów traktowano tu zarobkowo.