Po upadku Warszawy TOZ się organizuje, dr Rose...

 • TAK
 • Po upadku Warszawy TOZ się organizuje, dr Rosenblum - zostaje naczelnym lekarzem TOZ, dział administracyjny - red. N. Finkielstein, centrala - zarządza siecią 52 oddziałów - cała Polska, oddział warszawski - przed wojną - szeroka akcja sanitarno-profilaktyczna wśród ludności żydowskiej - ale nie zajmował się ścisłym lecznictwem, poradnia przeciwgruźlicza była prowadzona przez Centralę na razie - nie było planu działania - co dzień nowe zagadnienia wzrasta ilość personelu. Poradnia PG - zamienia się w ambulatorium. Szczególna frekwencja - chirurgia

 • jesień 39
 • przed gettem
 • społeczne
 • lekarze, medycyna, medyczne, TOZ
 • Tursz, M, "Jak kształtował się sanitariat w ghetcie warszawskim", Relacja w Archiwum Yad Vashem

 • Powiązani ludzie:

  • Rosenblum Jakób

   Lekarz, członek zarządu oddziału warszawskiego TOZ;mieszka w centrum miasta, proteza - nie mógł 09-39 być na Gęsiej...

  • Lewin G

   prezes Zarządu Głównego TOZ

  • Finkielstein Nehemia

   redaktor - zajmuje się dzia3em administracyjnym TOZ Chain - wspó3pracownik Haintu, skarbnki TOZ