Po przeniesieniu kuchni dziennikarskiej z Gran...

 • TAK
 • Po przeniesieniu kuchni dziennikarskiej z Granicznej 13 na Leszno 14, gdzie była większa sala z estradą, kuchnia została zmieniona w ,,dwudaniową kuchnię inteligencką". Apelbojm, który tę kuchnię prowadził, zorganizował w jadalni ,, literackie spotkania". W soboty na małej estradzie dawano prelekcje, odbywały się koncerty, recytacje i programy mieszane. Na estradzie stał stół przykryty białym prześcieradłem. Dwa lichtarze symbolizowały sobotę. Ściana estrady była wyklejona wyciętymi z tektury, stylizowanymi, pokolorowanymi postaciami chasydów. Na programy zapraszano gości. Pisarze i artyści mieli wstęp wolny. Goście siedzieli przy stolikach i otrzymywali szklankę kawy, porcję świeżego ciasta upieczonego z białej mąki z domieszką kartofli, co było wyjątkowym luksusem i atrakcją w tym czasie. Niektóre z tych spotkań stały na bardzo wysokim poziomie, szczególnie gdy przy stoliku na estradzie siedział i opowiadał Israel Sztern, który wtedy - jak nigdy dotąd- rozwijał społeczno-literacką działalność.

 • Zima, początek 1942
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, inteligencja, kuchnie ludowe, twórcy
 • s.223,224
 • Powiązani ludzie:

  • Sztern Israel

   Jeden z największych żydowskich poetów. Jego cykl wierszy pt. ,,Pieśni szpitalne" powstały po pierwszej wojnie...

  • Apelbaum I.M

   Współpracownik „Momentu". W jego mieszkaniu, w oficynie na ul. Granicznej 13 (do powstania getta) a potem na Le...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 14

   Tu przeniosła się kuchnia dla dziennikarzy z poprzedniego miejsca - Graniczna 13.Tu też mieścił się punkt dla ucieki...