Po kilku dniach ukrywania się u granatowego po...

 • NIE
 • Po kilku dniach ukrywania się u granatowego policjanta do Edwarda Szulmana przyszła matka z Marią Małecką. Pani Maria zabrała Edwarda do siebie do Zalesia Dolnego, a jego matka wróciła do getta.

 • 1942-09-00
 • wysiedlenie
 • pomoc
 • dzieci, policja polska, poza Warszawą
 • Tworzenie getta. Życie w getcie. Tajne nauczanie. Praca po stronie aryjskiej. Ukrywanie się po aryjskiej stronie.
  Relacja S.T. pt. „Nazywali go ‘Meszugener…’” zamieszczona w dodatku do „Nasz Głos” z 30 kwietnia 1959 roku (Nr 9/58) oraz Edwarda Szulmana pt. „Tomaten” z 19 kwietnia 1961 roku.
  Spisano – 8 października 1966 roku (Edward Szulman), 25 września 1966 roku (Maria Małecka-Keller), 25 września 1966 roku (Marianna i Władysław Żejmo), 16 września 1966 roku (Kacper Bolesław Skowronski), 19 września 1966 roku (wyciąg z ewidencji ludności), 30 kwietnia 1959 roku (dodatek do „Nasz Głos”), 19 kwietnia 1961 roku (dodatek do „Nasz Głos”).
  Oryginał, mnp. 22 s., format różny, język polski.
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 8;13;16
 • Powiązani ludzie:

  • Szulman Edward

   urodzony 21 maja 1932 (33) w Warszawie; syn Samuela (Szmula) Szulmana i Alicji (Sury-Rywki) z domu Kulik; do utworze...

  • Szulman Sura (Alicja)

   urodzona 22 maja 1928 roku, córka Hersza Kulik i Marjem z domu Perla; żona Szmula, mieli syna Edwarda i Naftalima; d...

  • Małecka – Keller Maria

   znajoma Jatkowskiego i Zejmo; w 1942 roku ukrywała u siebie w Zalesiu Górnym Edwarda Szulmana; pomagała mu również p...