Po dwóch tygodniach pobytu Majera Grosmana w s...

  • NIE
  • Po dwóch tygodniach pobytu Majera Grosmana w szpitalu, po ewakuacji szpitala do Piastowa, uciekł. Dotarł do Włoch, na Szczęśliwickie Budki, do Józefa Barszczewskiego, kolegi z powstania warszawskiego. Barszczewski wykopał w ogrodzie piwnicę, w której sam się chował, kiedy przychodzili Niemcy. W tej piwnicy Majer mieszkał do wyzwolenia.

  • 1944-00-00
  • 1945-01-00
  • powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • bez papierów aryjskich, inna pomoc, pomoc lokalowa, znajomi