Po dwóch tygodniach grupa Gordonii, w której b...

 • TAK
 • Po dwóch tygodniach grupa Gordonii, w której był Aron, przeniosła się ze Świętojerskiej 32 na teren Toebbensa w wyniku namierzenia przez szpicla. Przez tydzień byli w piwnicy i czekali na odwołanie stanu pogotowia z Komendy. W tej piwnicy było ok.40 bojowców z kilku grup. Aż wreszcie przyszła informacja, że możemy stamtąd wyjść, zajęliśmy nasze pozycje - poszliśmy na Leszno 76. Robotnicy szopów mieszkali na niższych piętrach, a my na ostatnim. Wejście do mieszkania zamurowaliśmy, ale mieliśmy wyjście przez strych; do mieszkania wchodziliśmy po drabinie

 • marzec 43
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • adres, działacze, konspiracja, mieszkaniowe, szopy
 • 131
 • Powiązani ludzie:

  • Chmielnicki Aron

   mieszkał z rodzicami i sześciorgiem rodzeństwa w Opocznie. Ojciec miał piekarnię. Aron chodził do chederu, potem do...

  • Fajgenblat Jacek,Jakub

   przed wojną sekretarz gniazda Gordonii w Warszawie. W powstaniu dowodził grupą bojową Gordonii na terenie szopów Toe...

  • Putermilch Jakub, Jakubek

   Wychowywał się w rodzinie ortodoksyjnych Żydów. Rodzice mieli sklepik na Nowolipkach. Jakub był uczniem chederu, nas...

  • Kleinwajs Michałek, Hanoch, Heniek

   członek Gordonii, w powstaniu w grupie Eliezera Gellera walczył na terenie szopów Toebbensa i Schulzta. 29 kwietnia...

  • Wajs Kuba

   należał do grupy bojowej Gordonii

  • Fingerhut Gienek

   członek ŻOBu. W powstaniu walczył na terenie szopów Toebbensa i Schultza w grupie Gordonii. Wyszedł z getta kanałami...

  • Korn Lea,Leja

   w Warszawie kontynuowała przedwojenna działalność w Gordonii, opiekowała się dziećmi w getcie. Przed powstaniem mies...

  • Kawenoki Guta

   Rodzina Guty pochodziła z Białegostoku. Ojciec był fabrykantem tekstylnym, matka farmacutką. Guta pracowała jako pom...

  • Himelfarb Edek,Adek

   członek grupy bojowej Gordonii od stycznia 43. W powstaniu walczył pod dowództwem Jakuba Fajgenblata na terenie szop...

  • Blank Marek

   aktywny członek Gordonii. W getcie prowadził tajne nauczanie. W powstaniu walczył pod dowództwem E.Gellera na tereni...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 76

   z drugiego piętra płonącego domu skakali bojowcy