Placówkarze Omnium zostali pognani do getta na...

  • TAK
  • Placówkarze Omnium zostali pognani do getta na Umschlag. Dzięki interwencji dyrektora Omnium robotników zwolniono

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • placówki, próby ratunku, wysiedlenie
  • 39