Pierwszy wypadek zabicia Żyda przez policjanta...

 • TAK
 • Pierwszy wypadek zabicia Żyda przez policjanta żyd. Grupowy Wolf Can pobił pałką na ulicy lekarza Zusmana. Ten dostał ataku serca i zmarł.

 • 1942-06-03
 • 1942-06-03
 • w getcie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • lekarze, policja żydowska, śmierć
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s.50] -
 • Powiązani ludzie:

  • Can Władysław

   Adwokat. Grupowy SP. Wolf Can, grupowy SP, adwokat z W-wy pobił na ulicy dr Zusmana, w wyniku czego lekarz zmarł.- 3...

  • Zusman Nieznane

   Starszy człowiek. Pobity na ulicy przez pol. żyd. Wolfa (Władysława) Cana, w wyniku tego dostał ataku serca i zmarł.