Osoby nie wymienione wcześniej w książce Anki...

 • TAK
 • Osoby nie wymienione wcześniej w książce Anki Grupińskiej - na podstawie biogramów

 • społeczne
 • działacze
 • 226-244
 • Powiązani ludzie:

  • Biały Janek

   w powstaniu dowodził grupą PPRu w getcie centralnym. Grupa Janka Białego wyszła z getta kanałami 10 maja i przyłączy...

  • Fuchrer Mira

   aktywistka Haszomer Hacair, współpracownica i przyjaciółka Anielewicza, z którym w 39 wyjechała do Wilna. Do Warszaw...

  • Gepner Abraham

   właściciel fabryk branży metalowej, w odpowiedzi na bojkot żydowskich kupców i handlarzy organizował po 1912 żydowsk...

  • Hochberg Dawid

   od 1930 mieszkał z matką, nauczycielką szkoły CISzO w Warszawie przy Nowolipkach 20. Był jednym ze zdolniejszych ucz...

  • Kanał Izrael

   Wychowany w pobożnej, zamożnej rodzinie o tradycjach syjonistycznych. Ukończył gimnazjum, był aktywnym członkiem org...

  • Koziebrodzka Lea,Lonka

   ojciec jej był nauczycielem hebrajskiego. Ukończyła gimnazjum żydowskie Jehudyja w Warszawie i rozpoczęła studia rom...

  • Rotblat Lejb, Lutek

   ukończył polskie gimnazjum, był isntruktorem Hanoar Hacyjoni. W getcie członek organizacji Akiba. Był jednym z pierw...

  • Rozenfeld, Rojzenfeld Michał

   Przed wojną student UW, nauczyciel w internacie Centosu. Po wybuchu wojny prowadził działalność społeczną we Lwowie....