Osobistości getta:

 • TAK
 • Osobistości getta:

 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, Judenrat
 • Ernest, Stefan, Pam. 195, Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943

 • Powiązani ludzie:

  • Lichtenbaum Marek

   Vice prezes a później prezes Rady Żyd., lat ok. 70, okazała postać, typ polskiego szlachcica, despotyczny i głośny;...

  • Wielikowski Gustaw

   jedyny żydowski członek Rady Głównej Opiekuńczej, głowa JHK wszedł do Rady tuż przed akcją, po śmierci Rozena przewo...

  • Zundelewicz Bernard

   Przewodniczący Komisji Batalionu, stojącej na czele Batalionu Pracy, potem na czele Wydziału PracyPrzewod. Komisji S...

  • Rozen Hiel

   Handlowiec, nauczyciel i współwłaściciel gimn. Loar, przed wojną nieznany, inżynierczłonek Komisji Batalionu, stojąc...

  • Zabłudowski Beniamin

   Na czele Biura Kwaterunkowego Gminyczłonek Komisji Wydziału Pracy, przewodniczący Komisji Personalnej , Kom. Opałowe...

  • Altberg Lucjan

   członek Rady, doradca finansowy Rady i członek Komisji Wydziału Pracy przed wojną adwokat i radca prawny "Lewia...

  • Rozensztat Bolesław

   Adwokat,członek Rady, przewodniczący Komisji Wydziału Prawnego, Wydz. Nieruchomości, Refer. Dyscyplinarnegoprzed woj...

  • Milejkowski Izrael

   Dr medycyny; stoi na czele Urzędu Zdrowia i później Wydz. Zdrowia; przed wojną publicysta Naszego Przeglądu, radny G...

  • Jaszuński Jakub

   Członek Rady, przewod. Wydziału Statystycznego; jedyny bundowiec w Radzie, działacz Ort-u przed wojną, nie miał wpły...

  • Berman Nieznane

   Przewodniczący Wydziału Danin i Składek Gminy. Zmarł śmiercią naturalną w getcie w 41r. W Radzie reprezentował ugrup...

  • Kaminer Menachem

   Przewod. Wydziału Cmentarnego Gminy, reprezentował ugrupowanie ortodoksyjne i zachowawcze broniące interesów swej wa...

  • Stockhammer Nieznane

   rabin, przeżył drugą akcję

  • Hurwicz Nieznane

   bliski ugrupowaniu chasydzkiemu w Gminie, późno został członkiem Rady, przwod. Wydziału Cmentarnego w ostatnim okres...

  • Tempel Nieznane

   członek Rady, aresztowany przez władze za wcześniejsze przewinienie na pocz. 40 r. ,ślad po nim zaginął

  • Rechthand Kazimierz

   Były radca Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie; w getcie członek Rady

  • Grodzieński Nieznane

   Adwokat, członek Rady, po śmierci Zabłudowskiego przewodniczący Komisji Personalnej, wywieziony 18-01-43

  • Bart Tadeusz

   po Zabłudowskim objął kierownictwo Biura Kwaterunkowego Gminy; w ostatnim okresie członek Komisji Wydziału Pracy, wy...

  • Wolfowicz Abram

   dyr. gimnazjum Laor, działacz na polu rzemiosła żydowskiego przewod. Komisji Wydziałowej Usług Rzemieślniczych i w o...

  • Baumberg Ignacy

   p.o. członka Rady - adwokat, członek Rady Okręgowej Warszawskiej Izby Adwokackiej, przez krótki okres członek Komisj...

  • Kupczykier Nieznane

   Przemysłowiec - właściciel fabryki cukr. "Blocard"; członek Komisji Wydz. Pracy, Komisji Służby Porz., ost...

  • Graff Nieznane

   Jeden z Komisji Członków Rady przy Zakładzie Zaopatrywania

  • Horenstein Nieznane

   Kierownik Sekretariatu Generalnego Gminy; następnie kierownik Wydziału Szkolnictwa Gminy

  • Warman Zygmunt

   ostatni kierownik Sekretariatu Generalnego Gminy

  • Tylbor Stanisław

   za-ca kierownika Sekretariatu Generalnego Gminy

  • Król Michał

   Po Czerwińskim kierownik Biura Kwaterunkowego Gminy, potem krótko sekretarz gen. Rady Żyd.dawny działacz PPS; zmarł...

  • Polikierówna Halina

   kierownik Referatu Personalnego Gminy, aplikantka adwokacka

  • Popower Izrael

   kierownik Wydz. Finansowo - Budżetowego Gminy

  • Wundheiler Aleksander

   kierownik Wydz. Przemysłowo - Handlowego Gminy

  • Luidor Nieznane

   za-ca kierownika Wydz. Przemysłowo - Handlowego Gminy

  • Popower Salomon

   Adwokat; kierownik Referatu Egzekucyjnego Gminy; wywieziony w czasie akcji styczniowej

  • Ganc Tadeusz

   Major, doktor; kierownik Wydz. Zdrowia Publicznego Gminy -przed Mieczysławem Konem

  • Goldfeil Norbert

   Kierownik w Wydz. Pracy, adwokat; przejął stanowisko po Hazensprungu; zdolny, energiczny urzędnik, ale nie był obroń...

  • Aronson Witalis

   za-ca kierownika N. Goldfeila w Wydziale Pracy; bywalec „Casanowy”, pełen czaru i wdzięku, znał wybornie niemiecki,...

  • Lustberg Izaak

   Kierownik Wydz. Opieki Społ. Gminy; wywieziony w czasie I akcji

  • Maślanko Mojżesz

   Adwokat; kierownik Samodzielnego Referatu Dyscyplinarnego Gminy

  • Goldfarb Mieczysław

   Adwokat; za-ca kierownika Referatu Dyscyplinarnego Gminy; wywieziony w czasie akcji styczniowej- 18-01-43

  • Gotlieb I.

   Adwokat; kierownik Wydziału Zabezpieczonych Nieruchomości; wywieziony w czasie akcji styczniowej

  • Perl Leon

   Po Gotliebie przejął kierownictwo Wydziału Zabezpieczonych Nieruchomości; wywieziony w czasie akcji styczniowej; prz...

  • Wasserman P.

   redaktor kierownik Biura Ewidencji Ludności Gminy

  • Perkowiczówna Bronisława

   Kierowniczka Biura Kwaterunkowego Gminy; za-ca kierownika Biura Ewidencji Ludności; miała opinię nieudolnej

  • Szpidbaum Leon

   Adwokatkierownik Biura Wydawania Kennkart przy Gminie

  • Seideman Stefan

   Adwokat;za-ca kierownika Biura Wydawania Kennkart przy Gminie

  • Merliński Nieznane

   Wyższy urzędnik Wydz. Poczty; inżynier

  • Cejtlin Tauba

   żona literata Arie Cejtlina; kierowniczka Wydziału Składki Gminnej, później Wydziału Danin i Składek

  • Syrkis Debora

   długoletnia urzędniczka Gminykierowniczka Wydziału Danin i Składek Gminy - po Cejtlinowej

  • Fogiel Nieznane

   kierownik Biura Kwaterunkowego Gminy - po Perkowiczównie; miał opinię nieudolnego; jeden z szefów Werterfassung, plo...

  • Alpern M.

   magister; kierownik Wydziału Statystycznego Gminy

  • Cukier Józef

   inżynier; kierownik Komisji Rewizyjnej Gminy

  • Lewitas Nieznane

   po Cukierze kierownik Komisji Rewizyjnej Gminy

  • Fijał S.

   Magister, kierownik Biura Wydawania Przepustek przy Gminie

  • Milnerowa Stefania

   kierowniczka Wydziału Cmentarnego Gminy

  • Natanblut Anna

   kierowniczka Wydziału Szkolnictwa Gminy - po Horensteinie

  • Wilczyński Nieznane

   kierownik Ekspedycji Centralnej Gminy

  • Bernstock - Czarnecki Nieznane

   kierownik sekcji opałowej przy Zakładzie Zaopatrywania

  • Czackis Nieznane

   adwokat; oficer SP

  • Spodkowski Nieznane

   adwokatoficer SP

  • Schoenbach Maksymilian

   b. major WP;policjant żyd. w getcie, b. zasłużony, cieszył się dobrą opinią społeczeństwa

  Powiązane miejsca:

  • Muranowska 40, 42, 44

   blokada 25 lub 26 lipca 42r., nie oglądano dokumentów - wszyscy na Umschlag, Muranowska 44 - hurtownia rozdziału ZZ