Osoba uwięziona na Pawiaku, która wyszła 4-08-...

  • NIE
  • Osoba uwięziona na Pawiaku, która wyszła 4-08-43, twierdzi, że jeszcze 3-08-43 była zatrudniona jako aresztant przy paleniu zwłok Żydów na Gęsiej. Do pracy tej są zatrudnieni Polacy-aresztanci i uwięzieni Żydzi. Na zbitych deskach układa się 10-12 trupów, na nich deski i druga warstwa trupów, na to deski. Całość polewa się naftą i podpala.

  • sierpień 1943r.
  • sierpień 1943r.
  • działania Niemców, likwidacja getta, życie prywatne/życie codzienne
  • pogrzeb, praca
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 116] -