Ojciec - kupiec jedwabny, pochodził z Grodna,...

 • TAK
 • Ojciec - kupiec jedwabny, pochodził z Grodna, z rodziny rabinów Brodo, religijny, ale liberalny. Zmarł, 62 lata, w 1917. Matka miała interes detaliczny Nalewki 23/25, zm. 1918. Brat ojca - Jakub Braude - sklep Nalewki 29. Rodzice - między sobą po żydowsku, z dziećmi - po polsku. Anna - najstarsza z 4 sióstr. niewielki wzrost, pociągła twarz o wielkich ciemnych oczach, b. czarne, gładkie włosy. Gimnazjum Fr. Thaigruenowej; matura - Kijów 1906. Uniwersytet w Genewie, wydz. Nauk Społecznych - potem medycyna Zurych, jest członkiem Bundu. 1912 kończy medycynę w Berlinie - spec. pediatria u prof. Finkelsteina, nostryfikuje dyplom w Petersburgu. 1913 - do Warszawy - szpital na Czystem. 06-1916 wychodzi za mąż za inż. Eliezera Hellera.Szpital Bersonów i Baumanów - zamknięty 1916 z powodu braku funduszów - do 1930. Współtworzy TPD - jest w 1. zarządzie TPD (+dr Maksymilian Kraushar, Berta Szereszowska - żona bankiera Rafała. b. oddana i sumienna, drowa Rywosz, Marguliesowa, Zuzanna Heilpernowa, Bergmanowa, inż. Strassman, Leon Orlański i in.) synek - Olek - zmarł tragicznie 08-26

 • przed wojną
 • życie prywatne / życie codzienne
 • działacze, lekarze, religia
 • Braude, Juyta, Relacja, W Archiwum Yad Vashem

 • Powiązani ludzie:

  • Braude-Hellerowa Anna

   dyrektor szpitala; zginęła wraz z chorymi; b. członkini Rady Miejsckiej; Iop2YV03/2360 - relacja jej siostry, b. szc...