Oficjalnie zawiadomiono, że 22 listopada 1939...

 • TAK
 • Oficjalnie zawiadomiono, że 22 listopada 1939 r. 53 Żydów zostało rozstrzelanych "uczestnictwo w rebelii". Wszystkie ofiary mieszkały w domu pod nr 9 na Nalewkach. Ofiary były kupcami lub właścicielami ziemskimi, uczonymi w Piśmie lub prostymi Żydami, przestraszonymi i troszczącymi się o własne interesy - mimo to zostali osądzeni i zabici. Incydentem, który wywołał masakrę, było zabicie polskiego policjanta i zranienie drugiego przez kilku złodziei żydowskich.

 • 1939-11-22
 • 1939-11-30
 • przed gettem
 • działania Niemców
 • adres, Niemcy, policja polska, śmierć, terror, Żydzi
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 61
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...