O świcie do siedziby Rady Żydowskiej zajechało...

  • TAK
  • O świcie do siedziby Rady Żydowskiej zajechało kilka samochodów z SSmanami, wkrótce potem rozległy się salwy. Była to masowa egzekucja funkcjonariuszy SP, którzy odmówili udziału w akcji

  • 1943-04-19
  • 1943-04-19
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • Judenrat, Niemcy, policja żydowska, śmierć
  • 10