Niemcy uznali Lublin za duchowe centrum polski...

 • TAK
 • Niemcy uznali Lublin za duchowe centrum polskiego żydostwa. Historycznie miało to pewne podstawy: w Lublinie istniała jesziwa - akademia talmudyczna, która wykształciła tysiące absolwentów, sławna na cały świat.

 • 1942-05-31
 • poza gettem
 • działania Niemców
 • religia, Żydzi
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 264
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...