Niemcy strzelali na ulicach, zabito przechodzą...

  • TAK
  • Niemcy strzelali na ulicach, zabito przechodzącego Karmelicką dr Steinkahna

  • lipiec 42
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • lekarze, Niemcy, śmierć, ulica
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [222]
  • Powiązani ludzie: