Niektóre wydziały Gminy znajdujące się poza je...

 • TAK
 • Niektóre wydziały Gminy znajdujące się poza jej głównym gmachem

 • sierpień 42
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • adres, Judenrat
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,92
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...