Nawet "czyści" Niemcy, zarówno ci z...

 • TAK
 • Nawet "czyści" Niemcy, zarówno ci z Rzeszy, jak i volksdeutsche, nie wahają się bogacić na szmuglu. Ponieważ szmuglerzy działają w "szarej strefie", wykorzystując luki w zarządzeniach - Niemcy starają się możliwie najdokładniej odseparować getto od strony aryjskiej.

 • 1941-02-26
 • w getcie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • Niemcy, szmugiel
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 225
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...