Następnego dnia wielkie obwieszczenia pojawiły...

 • TAK
 • Następnego dnia wielkie obwieszczenia pojawiły się na murach, także w obrębie getta: Niemcy wzięli zakładników - dużą grupę spośród liderów polskiej społeczności. Jeżeli morderca nie zostanie oddany w ich ręce w ciągu trzech dni, zakładnicy zostaną rozstrzelani. Niemcy ogłosili, że całe społeczeństwo zbiorowo ponosi odpowiedzialność za mordercę, za karę godzina policyjna będzie od godziny ósmej wieczorem do piątej rano - a nie jak dotąd od jedenastej wieczorem do świtu. /od 20.00 do 5.00/.

 • 1941-03-08
 • 1941-03-09
 • w getcie
 • działania Niemców
 • Niemcy, Polacy, strona aryjska
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 233
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...