Najaktywniejsi współpracownicy i działacze Yik...

 • TAK
 • Najaktywniejsi współpracownicy i działacze Yikor: po śmierci Lindera - 17-04-42 działalność Yikor zaczęła zwijać się, ale nie zanikła całkowicie

 • 1942-04-17
 • w getcie
 • społeczne
 • działacze, inteligencja, twórcy, życie codzienne
 • 210
 • Powiązani ludzie:

  • Giterman Icchak

   Dyrektor Jointu przed wojną - w Rosji - w Wilnie od września 39 - do Szwecji przedostał się - statek blisko brzegu z...

  • Ringelblum Emanuel

   na czele działu społecznego samopomocy; w Radzie CKI; działacz Yikor

  • Linder Menachem

   Na spotkaniu działaczy; działacz podziemnych oorganizacji; w sektorze statystyki i etat civil, uczony i statystyk; z...

  • Perle Jehoszua

   Po powrocie ze Lwowa pracował jako kasjer w biurze zaopatrywania; napisał komedię satyryczną o życiu w getcie - pisa...

  • Kirman Józef

   Pisarz; działa w Yikor

  • Mazo Mordechaj

   B. dyrektor teatru w Wilnie, na spotkaniu działaczy; w sektorze kuchni; pracuje jako urzędnik; w "adm" Orl...

  • Auerbach Rachel

   pisarka, pracowała w stołówce dla rekonwalescentów w adm. Orla 6 w Yikor

  • Ajzensztadt Dawid

   kieruje chórem synagogi; działa w Yikor

  • Czerski Pinkas

   na spotkaniu działaczy, jeden z dyrktorów Jointu; przed wojną dyrektor TzGK (?); na czele komisji rozdawania macy Pe...

  • Winter Szmuel

   pisarz w Yikor

  • Berman Adolf

   po zabójstwie Briańskiego - przedwojennego szefa Centosu, adowkata; Poale-Syjon leiwca; w Yikor

  • Neusztadt L

   Działacz Jointu; ranny; jeden z dyrektorów JOINTU; paszport "amrykański" - na Pawiaku, z żoną; w Yikor

  • Nowogródzka Sonia

   Żona Emanuela Nowogródzkiego, bojownika Bundu, który w czasie wojny znalazł w Ameryce; zajmowała się pomocą material...

  • Remba Nachum

   Sekretarz Gminy - nazywano gio sumieniem Gminy - jeden z 36 Sprawiedliwych;uczciwy, walczył o sprawiedliwość, heroic...

  • Zagan Szachno

   Czł. Poalej-Syjon, na zebraniunauczanie laickie w jidiszrekomendował ludzi do udzielenia im pomocydziałał w Yikor

  • Klog Lozer

   Poszukiwany 17-04-42, przew. związku drukarzy - nie był u siebie; w Yikor

  • Szkliar I

   działacz Yikor

  • Waser Nieznane

   współpracownik Ringelbluma przy archiwum działacz Yikor

  • Berman Basia

   Centos, praca z dziećmi; w Yikor

  • Mławer Nieznane

   Działaczka Bundu, w dzielnicowych komitetach pomocy; w Yikor

  • Orleska Miriam

   Aktorka, pracuje jako urzędniczka, występuje w Feminie - pierwsza rola w "Maturze"; działa w Yikor

  • Braz Chana

   aktorka, pracuje dla dzieci; działa w Yikor

  • Sztern Izrael

   pisarzdziałą w Yikor

  • Gilbert Szlomo

   Umieścił Rubinsteina w swojej twórczości; działacz Yikor

  • Lerer Jechiel

   działacz Yikor

  • Wajntraub Władysław

   Rzeźbiarzw adm. Orla 6malarz, na posiedzeniu dept Gminydziałacz Yikor

  • Turkow Jonas

   Autorpracuje na Orlej 6 w komiteciemieszka Nowolipki 53na czele Centralnej Komisji Imprezowejreż "Pocałunku......