Na rogu Leszna i Karmelickiej niemiecki samoch...

  • TAK
  • Na rogu Leszna i Karmelickiej niemiecki samochód ciężarowy skręcający w Karmelicką zawadził o wózek nędzarza-uchodźcy. Rozjuszeni Niemcy wyskoczyli z samochodu, zaczęli w nieludzki sposób okładać tłum pałkami, ludzi, którzy padali na ziemię, kopali butami po głowach. Trudno było uciekać z powodu strasznej ślizgawicy.

  • w getcie
  • działania Niemców
  • Niemcy, pogoda, terror, ulica
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.5] -
  • brak daty -- pocz. 41r?????