Na "grajka" W.Libracha było doniesie...

 • TAK
 • Na "grajka" W.Libracha było doniesienie, że organizuje szmugiel i przekupuje żandarmów na wasze. L. został wezwany na Befehlstelle jednak się nie zgłosił, ale ukrywał. W końcu został jednak osadzony na Pawiaku. Dzięki staraniom Mayzlera został po 3 dniach zwolniony

 • jesień 42
 • zima 42/43
 • w getcie
 • działania Niemców, gospodarcze
 • Niemcy, policja żydowska, szmugiel, więzienie
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [19]
 • Powiązani ludzie:

  • Librach Wojtek

   funjonariusz SP., "grajek". Ok 25 kwietnia 43 znalazł się w małym getcie, zamieszkał z B.Warmem i dwoma in...

  • Mayzler Nieznane

   grupowy SP, telefonista dzienny, obecy na Befehlstelle przy przesłuchaniach Polaków zatrzymanych za szmugiel, handel...