Na Pesach Joint sprowadził macę z Węgier i Rum...

 • TAK
 • Na Pesach Joint sprowadził macę z Węgier i Rumunii - komisja specjalna do rozdziału: każdy otrzymał pokaźną paczkę macy na święta i suchych produktów, które wystarczyły na wiele tygodni - w r. 1940 i 41

 • Pesach 1940 i 1941
 • przed gettem, w getcie
 • społeczne
 • opieka
 • 74
 • Powiązani ludzie:

  • Czerski Pinkas

   na spotkaniu działaczy, jeden z dyrktorów Jointu; przed wojną dyrektor TzGK (?); na czele komisji rozdawania macy Pe...

  • Gomuliński I

   Inżynier, na statku; działa w komisji rozdawnia macy

  • Winter Sz

   czł Gminy- aprowizacja z Włocławka w komisji rozdawania macy

  • Lebenbaum Nieznane

   inż z Łodzi, w komisji rozdawania macy