Na Okopową zostali przesiedleni Bitterowie, po...

  • TAK
  • Na Okopową zostali przesiedleni Bitterowie, po wyrzuceniu ich z mieszkania na Muranowskiej. Mozes Josef Bitter pracował w szopie garbarskim. Postanowił, że muszą wyjść z getta.

  • 1942-00-00
  • w getcie
  • adres