Na Miłej mieściła się, w 1942 r., nielegalna j...

  • TAK
  • Na Miłej mieściła się, w 1942 r., nielegalna jatka Barucha Cabana. Prowadził ubój koni. Do getta wjeżdżał wóz z dwoma końmi, a wyjeżdżał z jednym. Przychodził tutaj Dawid Białogród. Caban, na przełomie 1942/43 r. pomagał ludności rozdając głodnym bezpłatnie mięso i chleb.

  • 1942-00-00
  • 1943-00-00
  • wysiedlenie
  • handel, pomoc, Żydzi